PM-KILPAONKISÄÄNNÖT, päivitetty 11.06.23

 

1§ Kilpailu on avoin, mutta Piirimestaruusmitalit voidaan myöntää vain piiriin kuuluvan seuran jäsenelle.

 

 2 § Kilpailussa kilpaillaan vain henkilökohtaisesta piirinmestaruudesta yhdessä sarjassa. Paras nainen ja nuori palkitaan erikseen.

3 § Ennen jokaista osakilpailua kilpailijat arvotaan enintään viiteen (5) yhtä suureen sektoriin (lohkoon) siten että kunkin joukkueen jäsenet kilpailevat omilla sektoreillaan. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino siten, että kunkin sektorin voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) pistettä jne. Mikäli samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jäävät kalatta, sijalukupisteet jaetaan. Kilpailun voittaa se joukkue tai henkilö, jonka pisteiden summa on pienin. Jos pisteiden summa on useammalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama, paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen osakilpailusaalis. Osakilpailutulostenkin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

4 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko kilpailun ajan. Onginta on suoritettava omalta rajatulta kilpailupaikalta. Kilpailupaikalle ei kilpailun aikana saa mennä muut kuin kilpailija ja valvoja (tarvittaessa). Kilpailijalta on sähköisten apuvälineiden (esim. puhelin ja luotainlaitteet) käyttö kilpailun aikana kielletty. Kilpailijalle saa kilpailun aikana antaa vain suullisia neuvoja. Kilpailijalle ei saa kilpailun aikana viedä mitään ilman valvojan hyväksyntää. Sama kilpailija voi saada PM-kisassa vain yhden (1) reunapaikan.

 

5 § Kilpailija saa siirtyä arvonnan jälkeen kilpailupaikkansa taakse. Kilpailupaikalle siirrytään ja valmistelut aloitetaan samanaikaisesti järjestäjän annettua siihen luvan. Valmisteluaikana (vähintään 1 tunti) kilpailija saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun vaatimat esivalmistelut. Kahlaaminen on kielletty. Haavia saa käyttää ainoastaan tartutetun kalan ylösnostoon. Lavetin käyttö on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.

7 § 
Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen, kalojen houkuttelu sekä kaikki välineiden käsittely kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut enintään viisi (5) tuntia. Kilpailun tuomarineuvosto määrittää keskeytyksen keston ja kilpailun loppumisajankohdan tilanteen kokonaisarvion perusteella. Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä järjestyksessä ja ajassa.

8 § 
Vapa- ja kelaongen käyttö on sallittu. Kelaongen käyttäjillä tulee olla mukanaan tosite suoritetusta kalastonhoitomaksusta (Kalastuskortti). Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1) yksihaaraisella koukulla, painoilla ja koholla varustettu onki. Siimassa olevienpainojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painoista enintään 10 % olla pohjalla kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen viemänä. Onkivavan maksimipituus on 11,5 metriä.

9 § 
Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä, poisluettuina kalat ja kalanpalat. Loiste- tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut, mormuskat sekä keinotekoiset syötit ovat kiellettyjä.

 

10 § Houkutinaineen ja syöttien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu. Houkutinaineen enimmäismäärä on 20 litraa, sisältäen kaikki kasviperäiset houkuttimet ja kasviperäiset syötit (mäski, jyvät, siemenet) sekä ”leamit” tai muut maa-ainekset. Houkutinaineen määrä mitataan kasteltuna, eikä sitä saa puristaa kasaan tilavuuden pienentämiseksi. Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta enintään 0,5 litraa matoja ja 0,5 litraa jokereita. Surviaisia saa käyttää vain koukkusyöttinä ja niiden sallittu enimmäismäärä on FIPSed:n virallinen surviaismitta tai kaksi (2) perinteistä kärpästoukkapurkillista. Sallitut määrät ovat eräkohtaisia. Suositellaan että järjestäjät suorittavat syöttimäärän tarkastuksen noin puolen tunnin kuluttua valmisteluajan alettua. Tarkastuksen helpottamiseksi kilpailijoita suositellaan käyttämään virallisia tai tietyn tilavuuden omaavia syöttiastioita. Vajaa syöttiastia lasketaan syöttitarkastuksessa täydeksi mitalliseksi syöttejä. Surviaisten on ehdottomasti oltava tarkastusta varten edellä mainituissa mitta-astioissa. Ennen varsinaisen kilpailun alkua on kymmenen (10) minuutin mittainen ennakkohoukutteluaika, jonka aikana käsin tehtyjen houkutinainepallojen koko on vapaa.

Kalojen houkuttelu on sallittu käsin, ritsalla kaksin käsin, parttikuppia tai heittoputkea käyttäen. Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan. Vavan kärkeen kiinnitettävän pienen syöttökupin (ns. parttikuppi tai pole pot) käyttö on sallittua.

Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin ritsalla ammuttavat sekä heitettävät houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Tällöin palloa ei saa tehdä painamalla houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Parttikuppien pallot saa puristaa kasaan kisan aikana myös kahdella kädellä, kunhan mäski otetaan paljusta yhdellä kädellä. Kevyen houkuttelutavan palloja ei saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitussignaalia.

Houkuttelu on sallittu vain oman kilpailupaikan alueella. Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutinainetta ei saa heittää veteen vaan se on toimitettava järjestäjien osoittamaan paikkaan.

11 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat, joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä. Saaliskalat on säilytettävä joko elävinä sumpussa, tai tapettuina puhtaassa kuivassa pussissa tai astiassa. Sumpun kokonaispituudeksi suositellaan vähintään neljä (4) metriä. Veden, hiekan yms. aineen lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty. Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin. Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta. Kilpailuun hyväksyttävä kala saa käydä vieressä olevan kilpailijan puolella väsytyksen aikana, muttei saa takertua toisen kilpailijan siimaan. Tällöin kyseinen kala hylätään. Mikäli elävät kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, on työ suoritettava asiallisesti.

 

12 § Merkityllä kilpailualueella onkiminen on kielletty kilpailua edeltävänä päivänä ja kilpailuaamuna. Piirin kilpailutoimikunnan päätöksellä rauhoitus voi olla pidempikin.

13 § 
Piirin kilpailutoimikunta tai kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiassa tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston jäsenet voivat osallistua kilpailuun. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

 

14 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.