PM-LAITURIPILKIN SÄÄNNÖT, päivitetty 11.06.23

 

1§ Kilpailu on avoin, mutta Piirimestaruusmitalit voidaan myöntää vain piiriin kuuluvan seuran jäsenelle.

a) Henkilökohtaiset mestaruudet

– miesten sarjassa, kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa, kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat


– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa

 

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19,18, 17, 16 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat.

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö, joka voi avustaa välinerikoissa. mutta ei saa muuten osallistua fyysisesti pilkkimiseen, syötittämiseen, kalan irrotukseen tai kalan ylös ottoon.


b) Joukkuemestaruuksista Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiriin kuuluvien seurojen kesken

seurakohtainen joukkuekilpailu (kolme parasta seurasta)

 

2 § Vapaa-ajankalastajapiirin hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

 

3 § Kilpailuun ilmoittaudutaan seuroittain kilpailukutsun ohjeen mukaisesti.

 

4 § Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään kaksi (2) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailujen alkua. Arvotulla kilpailupaikalla saa pilkkiä vain yksi (1) henkilö. Kunkin sarjan kilpailualueelle on varattava vaihtopaikkoja vähintään 10-20 % sarjan osanottajien määrästä. Ne sijoitetaan tasaisesti koko kilpailualueelle.

 

5 § Yhdestä erästä koostuva kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa muissa sarjoissa, paitsi nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa, jossa kilpailuaika on yhteensä kolme (3) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Veden pintaa ei saa rikkoa ennen erän aloitusmerkkiä. Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle.

 

6 § Pilkkivavan pituus saa olla enintään 100 cm (mahdollinen herkistin mukaan luettuna). Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat vieheet, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijata koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Kalan silmä on sallittu syötti. Liimalla rakennettu värikoukku ja eri materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan, keinotekoisten syöttien käyttö sekä liima-aineen tai taikinamassan lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Syöttien, ryynien tai taikinamassan tms. pudottaminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty.

Mikäli kilpailijalta kaatuu toukkapurkki tai matorasia tms. laiturille ja veteen kisan aikana, siirretään purkin kaataja lähimmälle vapaalle paikalle ja purkin kaatajan alkuperäinen paikka poistetaan kilpailusta kokonaan. Mikäli toukkapurkki tai matorasia tms. kaatuu ennen kisan alkua, siirretään sekä purkin kaataja että MOLEMMINPUOLEISET vierustoverit lähimmille vapaille paikoille ja nämä kolme paikkaa otetaan pois kilpailusta.

Kilpailualueella harjoittelu on 7 kilpailua edeltävän vuorokauden aikana kielletty. Piirin kilpailutoimikunnan linjaus on, että kisa-alueella ei pidetä muita laituripilkkikilpailuja PM-laituripilkkiä edeltävän kuukauden aikana.

Lisäksi on suositeltavaa, että kilpailun järjestäjä mäskää kisaa edeltävänä päivänä kaikki nuorten sarjan paikat. Yksi pieni mäskipallo per paikka riittää. Tässä tapauksessa nuortensarjan ja muiden sarjojen paikkojen välissä on oltava vähintään 15m suojavyöhyke ennakkosyöttämisestä johtuen.

7 § 
Kilpailijan tulee asettua paikalleen siten että myös jalat ovat laiturin reunan sisäpuolella. Viehettä saa heittää alakautta, siimaa saa olla heitettäessä enintään maksimisyvyyden verran. Heittäminen on sallittu 15 minuutin siirtymämerkin jälkeen. Kohon käyttö siimassa on kielletty. Laituriin tai köysiin kiinnijääneet välineet on poistettava välittömästi. Kilpailijoille suositellaan kelluntavälineiden käyttöäerityisesti veteraanisarjoissa kilpaileville.

Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa).

Kaikuluotaimen, vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.

 

8 § Kalastus lopetetaan loppumerkkiin ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla järjestäjän määräämän ajan kuluessa. Hyväksyttävän saaliskalan on oltava kokonaan ilmassa aina kun erän loppumisen ilmoittava äänimerkki päättyy. Yliajalla saatu kala (joka on siis äänimerkin jälkeen vielä vedessä) vapautetaan välittömästi takaisin veteen, eikä sitä saa laittaa saalispussiin.

 

9 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailussa poissulkemisen uhalla. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

10 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

 

11 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

12 § 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Pelastusliivien käyttöä suositellaan.

 

13 § Piirin kilpailutoimikunta tai kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

14 § 
Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.