PM-ONKISÄÄNNÖT, päivitetty 11.06.2023

1§ Kilpailu on avoin, mutta Piirimestaruusmitalit voidaan myöntää vain piiriin kuuluvan seuran jäsenelle.

 

 

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista

– miesten sarjassa, kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa, kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat


– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12-vuotiaiden sarjassa

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat

b) Joukkuemestaruuksista Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiriin kuuluvien seurojen kesken

miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa / joukkue)
– naisten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) kaikissa nuorten sarjoissa kilpailevista

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista.
(Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.)


Alle 12-vuotiaalla kilpailijalla voi olla avustajanaan tukihenkilö. Tukihenkilö saa neuvoa ja auttaa välineongelmissa, mutta ei saa osallistua onkitapahtumaan, syötitys, onginta, kalan ylösotto ja irrotus.

Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan käyttää avustajaa liikkumiseen.

Kilpailuun nimettävän joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on palautettava henkilökohtaisesti kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Vapaa-ajankalastajapiirin hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

 

4 § Kilpailuun ilmoittaudutaan seuroittain kilpailukutsun ohjeen mukaisesti.

 

5 § Samasta joukkuemestaruudesta kilpailevat sarjat arvotaan samalle kilpailualueelle. Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailun alkua. Jokaiselle kilpailijalle Tietokone arpoo kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Vaihtoehtoisesti jokainen kilpailija nostaa itse henkilökohtaisesti omaa kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Kilpailija voi tarvittaessa pyytää tuomarineuvostolta kirjallisen luvan antaa toisen nimetyn henkilön nostaa paikkanumero puolestaan. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi (1) henkilö. Onginnan on tapahduttava vain omalta rajatulta alueelta. Tartutettu kala saa kuitenkin käydä viereisen kilpailijan alueella mutta kalan tarttuessa viereisen onkijan siimaan kala hylätään ja tulee vapauttaa. Kunkin sarjan kilpailualueelle on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, joita tulee olla vähintään 10 % sarjan osanottajien määrästä jaettuna tasaisesti koko kilpailualueelle. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana ennen kilpailua.

 

6 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa muissa sarjoissa, paitsi nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa, jossa kilpailuaika on kolme (3) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Kilpailija voi luodata kilpailupaikkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua annettavan merkin jälkeen.
Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Perhejoukkueiden täytyy kilpailualueellaan kilpailuaikana liikkua ryhmänä.
Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan kahlaamiseen polvisyvyyteen saakka ( vain normaaleilla kumisaappailla, kahluusaappaiden käyttö kielletty ).

 

 

7 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Varavälineitä saa olla mukana.
Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylös otossa on sallittu.

 

8 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta.
Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liima-aineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Mäskääminen, syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu vastaavan kaltainen houkuttelu on kielletty.

 

9 § Kalastus aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkillä. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä (4) tuntia.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella.
Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.

 

10 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla.

 

11 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

12 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

 

13 § PM-ongen kisa-alue on täysin rauhoitettu 7 vrk ennen PM-onkea.

 

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kilpailu järjestetään riittävän turvallisella alueella. Erityisesti tulee ottaa huomioon lähistöllä olevat sähkölinjat. Onkivapojen tulee aina olla kasattuina liikuttaessa kilpailualueella.

 

15 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

16 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu 3 henkilöä. Tuomarineuvoston nimeävät kilpailun järjestäjä ja piirin kilpailutoimikunta.

Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle toimitettavaksi, kilpailusäännöissä sekä ennen kilpailua ilmoitettavan ajan kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

19 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.