mv65
1 Simonen Matti  6.800 kg
2 Kokkonen Pauli 5.120 
3 Makkonen Kalevi 4.860
4 Neuvonen Mikko 3.890
5 Karjunen Tapio    3.700
6 Hilonen  Reijo    3.670
7 Puolakka Timo     3.340
8 Pöllänen  Seppo   3.135
9 Suhonen  Leo       3.115
10 Pöntinen  Tauno    3.055
11 Immonen Aimo      2.930
12 Tarvainen Matti      2.495
13 Heimonen Kari       2.300
14 Hujanen Pekka      1.710
15 Taami Ossi             1.690
16 Tuukkanen Matti     1.645
17 Airaksinen Toivo      1.615
18 Törn  Tuomo            1.530
19 Simonaho Jouko      1.125
20 Laakonen Terho       1.015
21 Lyytikäinen Jouni        525
            Miehet
1 Hämäläinen Mika     4.485
2 Tiainen Jani              4.175
3 Immonen Timo         4.165
4 Immonen Kari           4.025
5 Turunen  Timo          3.920
6 Kukkonen Markku    3.820
7 Vilpponen Pekka      3.625
8 Tuomainen Antti       3.310
9 Immonen  Mika        3.285
10 Huhtala  Ari              3.200
11 Filppula ¨Pekka        2.840
12 Tyrväinen Matti        2.530
13 Luostarinen Eero     2.430
14 Puujoki Jouni           2.420
15 Purhonen Seppo     2.275
16 Kurki  Tapani           2.220
17 Hiltunen Jari            1.255
18 Tolvanen Matti            475
            
          Nuoret 18v
1 Hiltunen Lauri          1.435
          NV 65
1 Markkanen Anja       3.455
2 Tarvainen  Liisa        2.795
3 Pärnänen Anna-L     2.425
4 Laakkonen Lea         1.895
5 Pöllänen Sinikka       1.170
6 Pasanen Ulla               465
               Naiset
1 Karhunen Päivi          2.110
2 Kuutsa Kati                1.850
3 Tolvanen Tarja           1.765
4 Turunen Ruut             1.520
      Joukkue  VTO 24,72 kg
Makkonen Kalevi       4.860
Hilonen Reijo             3.670
Markkanen Anja         3.455
Immonen Mika           3.285
Huhtala Ari                 3.200
Pöllänen Seppo          3.135
Suhonen Leo              3.115
           Heuk Jouk. 16,425kg
Tiainen  Jani               4.175
Turunen Timo             3.920
Luostarinen Eero        2.430
Puujoki Jouni              2.420
Turunen Ruut              1,520
Hiltunen Lauri              1.435
Lyytikkä Jouni                 525